O Nas

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie działa w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci WSPA w Lublinie.

Głównym organem Samorządu Studentów jest Zarząd Samorządu Studentów w skład, którego wchodzi 17 osób (5-osobowe prezydium i 12 członków) wybranych podczas Parlamentu Studentów WSPA na okres 1 roku.

Samorząd Studentów za pośrednictwem uczestnictwa w Senacie WSPA, współpracy z władzami Uczelni przy opracowywaniu szeregu wewnętrznych aktów prawnych i regulaminów dotyczących życia studenckiego, a także współpracy z kołami naukowymi, ma wielki wpływ na wygląd i działanie Uczelni.

Samorząd Studentów corocznie, wraz z Uniwersytetem Medycznym współorganizuje Medykalia z WySPĄ. Jest to największy cykl imprez podczas Lubelskich Dni Kultury Studenckiej w Lublinie. Charakteryzuje się wieloma atrakcjami, ogromnymi koncertami gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej (Redfoo and the Party Rock Crew of LMFAO – 2016) , a także dziesiątkami godzin niezapomnianej imprezy rozpoczynającej się wraz z przemarszem korowodu studenckiego.

Jednocześnie Samorząd Studentów skupia się na wielu mniejszych wydarzeniach takich jak: WySPA MA TALENT, różnego rodzaju konferencje, wydarzenia kulturalne i społeczne, akcje krwiodawstwa, akcje charytatywne, i tym podobne.

Najważniejszą jednak rzeczą dla Samorządu Studentów jest możliwość reprezentowania studentów przed władzami Uczelni, i dbanie o ich interesy.